Дата: 26.05.2010

Източник: МС

Прочетено: 2915

Министерски съвет гласува кандидатурите за членове на Европейския икономически и социален комитет за периода 2010 - 2015 г. от името на Република България.

Това са:

1.      Милена Ангелова, гл. секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България;

2.      Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара;

3.      Лена Русенова - гл. икономист на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;

4.      Георги Стоев - зам.-председател на Българска търговско-промишлена палата;

5.      Пламен Димитров - вицепрезидент на КНСБ;

6.      Димитър Манолов - вицепрезидент на КТ „Подкрепа";

7.      Веселин Митов - конфедерален секретар на КТ „Подкрепа";

8.      Желязко Христов - президент на КНСБ;

9.      Лалко Дулевски - ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита" в УНСС;

10. Пламен Захариев - председател на Национален център за социална рехабилитация;

11. Любомир Хаджийски - зам.-председател на Икономическата комисия към Българския съюз на частните предприемачи „Възраждане";

12. Диляна Славова - изп. директор на Национален млечен борд.

Одобрените от кабинета кандидатури са предложени от Икономическия и социален съвет след гласуването им на Пленарна сесия на съвета на 23.03.2010 г.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на Европейския съюз, който дава становища по предложенията за законодателство на ЕС, както и такива по собствена инициатива по въпроси, които смята за важни.

Членовете на комитета представляват широк кръг от икономически, социални и културни интереси в родните си страни и в своята работа са разделени на три групи: „Работодатели", „Работници" и „Други интереси" (земеделски стопани, потребители, защитници на околната среда, семейства, НПО и др.).

Мандатът на сега действащия Европейски икономически и социален комитет изтича на 20 септември 2010 г., поради което правителствата на държавите-членки следва да предложат кандидатури за назначаване на нови членове на комитета за периода от 21 септември 2010 г. до 20 септември 2015 г.