Дата: 04.06.2010

Източник: БСК

Прочетено: 2839

На следващата среща на Работна група 3 (WG3) към Комитета по изменение на климата (Climate Change Committee), която ще се проведе на 08 юни тази година, ще бъде дискутиран въпроса за изключването на инсталациите с комбинирано производство на топлина и електроенергия от обхвата на дерогацията по член 10в от Директива 2009/29/ЕО.


На ниво Европейски съюз само Полша и Чехия обсъждат активно тази възможност, и за възползването на дерогация като цяло, и са готови да я приложат.