03.10.2006

Българската стопанска камара и Конфедерация „Съюз на българската индустрия” разменят колективно членство

 

В продължение на политиката по окрупняване на бизнес и работодателското движение в България, днес, 3 октомври 2006 г., председателите на Българската стопанска камара (БСК) – Божидар Данев, и на Конфедерация „Съюз на българската индустрия” (КСБИ) – Кръстю Станилов, си връчиха взаимно документите за разменно членство между двете организации.

С решения на управителните органи на БСК и КСБИ всяка от тях стана пълноправен член на другата, с цел обединяване на усилията по изграждане на по-конкурентна икономика и защита интересите на българските индустриалци и работодатели.

Българската стопанска камара, като единствен български представител в UNICE-Конфедерация на европейския бизнес, ще организира общо представителство на българските бизнес структури в Брюксел и ще привлича експерти на КСБИ за участие в работата на UNICE.

От своя страна, КСБИ, като член на Международния конгрес на промишлениците и предприемачите, обединяващ сродни съюзи от 23 страни (Армения, Беларус, Литва, Грузия, Естония, Казахстан, Киргизтан, Таджикистан, Туркменистан, Румъния, Полша, Сърбия, Черна гора, Унгария, Чехия, Словакия и др.), ще съдейства за създаването на благоприятни условия за развитието на българската индустрия чрез развиването на партньорства с бизнеса от посочените държави.

***

КСБИ е учредена през 1990 г. В нея членуват организации на бизнеса и научно-техническите среди, браншови съюзи, компании и териториални клубове. В конфедерацията са представени всички основни отрасли на българската промишленост.

БСК е учредена през 1980 г. и обединява над 15 500 търговски дружества от всички сектори на икономиката, 101 браншови организации (преобладаващата част от които са създадени по инициатива и със съдействието на БСК),  26 регионални бизнес организации, 9 общински и 67 местни органи на територията на цялата страна. Колективни членове на БСК са, също така, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската академия на науките, Централният кооперативен съюз, университети и научно-технически съюзи, и др.

Дата: 03.10.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3171