Дата: 01.10.2010

Източник: darikfinance.bg

Прочетено: 2138

Безработицата в еврозоната през август е удържала юлското ниво от 10.1%. В целия Европейски съюз нивото на безработицата също е замръзнало, само че на 9.6%, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат.   Според статистиката, общо 23.066 милиона души в 27-те държави – членки са били без работа през август, като 15.869 милиона от тях са от страните от еврозоната. В сравнение с месец юли броят им е намалял незначително – с 68 000 в общността и едва с 20 000 във валутния съюз.

На годишна база е отчетен ръст на безработните и в еврозоната, и в ЕС от по над половин милион души.   Най-ниска остава безработицата в Австрия /4.3%/ и Холандия /4.5%/, отчитат от Евростат. Шампион по висока безработица е Испания /20.5%/, Латвия /19.5% през второто тримесечие на годината/, Естония /18.6% през второто тримесечие на годината/ и Литва /18.2% през второто тримесечие на годината/.   На годишна база от статистическата служба на ЕС са регистрирали спад на безработицата през август в 7 държави – членки и увеличение – в 19. Най-големи понижения са отчетени в в Малта /от 7.2% до 6.2%/, Австрия /от 5.2% до 4.3%/ и Германия /от 7.6% до 6.8%/. Най-голям ръст на безработицата е записан в Естония /от 13.5 до 18.6% през второто тримесечие на годината/, Литва /от 13.5 до 18.2% през второто тримесечие на годината/ и България от /от 7 до 10.1%/.  

На годишна база безработицата сред мъжете в еврозоната през август се е увеличила от 9.5 до 9.9%, а в Евросъюза – от 9.3 до 9.6%. При жените за аналогичния период е регистриран ръст от 9.9 до 10.3% в еврозоната и от 9.1 до 9.6% за целия ЕС.  

От Евростат отчитат спад на младежката безработица за втори пореден месец през август. Във валутния съюз е регистрирано ниво от 19.8%, а за 27-те държави – членки на общността – 20.2%. Най-ниски са нивата й в Австрия /8.5%/, Германия и Холандия /с по 8.8%/, а най-високи – в Испания /41.6%/, Литва /37.6%% за второто тримесечие/ и Естония /37.2% през второто тримесечие/.