Дата: 05.10.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3064

В открито писмо до министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, Българската стопанска камара подчертава реалното положение на Пловдивския панаир след току-що приключилото изложение.

В писмото си председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев заявява, че все по-малко са българските производители, които поставят изложението в своите маркетингови планове. Браншови асоциации ограничават или дори прекратяват участието си. На територията на панаира чуждестранни дипломатически представители споделят разочарованието на своите изложители - не виждат смисъл да участват. Намалява интереса към изложенията от производители и търговци в региона, показват наблюденията на БСК.

Въпреки тази тежка ситуация и въпреки продължаващата в България икономическа криза, БСК продължава да смята, че МПП може да се ползва като инструмент на икономическа политика. Бихме се радвали, ако Министерството инициира дискусия за бъдещето на панаира, като предварително оповести своето отношение по повдигнатите въпроси.