Дата: 27.10.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3293

 

Българското правителство не се съобрази с вижданията и предложенията на национално представителните работодателски организации и едностранно, по предложение и под уличния натиск на синдикатите, реши:

  1. Да вдигне осигурителните вноски с 1.8 процентни пункта от 01.01.2011 г.;
  2. Да не се изпълни постигнатото споразумение от 2000 г. между работодателските и синдикалните организации за равно разпределение на осигурителните вноски между работодатели и заети в съотношение 50:50;
  3. Да национализира резерва на Националната здравноосигурителна каса;
  4. Да национализира вноските на работодателите в професионалните пенсионни фондове, като ги прехвърли в одържавен солидарен пенсионен фонд. По този начин се ликвидира възможността за отчитане на индивидуалния принос на работодателя и се лишат от право на наследственост на натрупаните пенсиионни вноски от близките на осигурените лица.

 

С тези решения се нарушава грубо бизнес средата, изпращат се негативни сигнали към международната инвестиционна общност и се ерозира граденият повече от 20 години социален диалог в страната.

 

Във връзка с горното БСК се обърна към своите членове със следните два въпроса:

1) Какви действия да предприемат работодателските организации?

2) Какви мерки на протест бихте приели конкретно Вие като работодател?

 

Резултатите от проведеното анкетно проучване са следните:

  • 72.80% от анкетираните предлагат да бъдат алармирани международните организации и институции относно дискриминационното отношение на правителството спрямо работодателите и заетите и провеждане на политика на национализация на обществени фондове.
  • 41.6% предлагат работодателските организации да се оттеглят от участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество, поради несъобразяване с техните виждания и аргументи;
  • Едва 10% от участниците в анкетата смятат, че работодателските организации трябва да проявят отново толерантност към синдикатите и правителството и да отстъпят в името на т.нар. социален мир;
  • Част от анкетираните са направили конкретни предложения (извън заложените във въпросника), вкл. да се предприемат мерки по съдебен ред срещу едностранно нарушаване от страна на правителството на действаща нормативна уредба и договорености в пособените сфери.
  • Относно потенциалните мерки, които анкетираните биха предприели като работодатели, 76.8% от тях отговарят, че са склонни да оптимизират фирмения персонал чрез освобождаване на ненатоварените или неквалифицирани работници, а 34.4% биха намалили заплатите с 1.8 процентни пункта, за да компенсират увеличението на частта на работодателя от осигурителните вноски и то да стане изцяло за сметка на заетите. 5.6% от запитаните заявяват, че ще въведат гъвкави форми на заетост в своите предприятия, ще намалят вече предвидени разходи или ще компенсират процента увеличение на осигурителната вноска, но не за сметка на работните заплати.