Дата: 07.01.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3090

POS-терминалите в държавните и общинските институции да са средство, чрез което бизнесът да си плаща таксите, когато иска да се лицензира или регистрира. Това предлага Българската стопанска камара на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, във връзка с разработения от ведомството проект за изменение на Закона за ограничаване на административното регулиране и контрола върху стопанската дейност.

БСК предлага още събраните пари от незаконно въведените от някои общински и държавни администрации такси да се връщат обратно в бюджета.

Експертите на БСК подкрепят напълно предложението на икономическото министерство да се регламентира практиката държавните и общински такси да се формират само на разходен принцип, т.е. да покриват реалните разходи за услугата, а не тя да струва различно в различните институции. Освен това, камарата застава и зад предложението приходите от такси за лицензиране, удостоверяване и регистрация да не се използват за бонуси за чиновниците във ведомствата.

БСК напълно приема и решението за приемането на „мълчаливото съгласие", което ще дисциплинира служителите в администрацията и ще намали корупцията.

Камарата настоява да се създаде възможност фирмите да проследяват по електронен път движението на своите преписки и да се санкционират служителите, виновни за евентуално забавяне.

С пълния текст на становището на БСК можете да се запознаете ТУК.