Дата: 02.02.2011

Източник: р. Фокус

Прочетено: 2491

 

Водещ: 11 фирми, които ще бъдат дадени на прокурор, дължат заплати за повече от три месеца. МинистърМладенов призова бизнеса да подкрепи усилията на инспекцията срещу тези, които петнят името на българскиябизнес като цяло. Какъв е вашият прочит на фактите, господин Данев?


Божидар Данев: Трудно мога да кажа за всяко едно предприятие каква е причината. Но причината във всичкислучаи е икономическата криза, която все още не е отминала. В някои браншове тази криза много тежко засегнасъответните предприятия. Голяма част от предприятията също имат проблеми с получаване на средства отподизпълнители. Знаете, че расте обемът на междуфирмените задължения. Знаете, че голяма част от фирмитеобслужват и инвестиционни кредити. Така че е възможно, трябва да се разглежда всяка фирма поотделно дали евъпрос на действително тежките удари на икономическата криза, или е въпрос на някакви странични фактори.Нормално е работодателите да плащат заплатите на заетите в техните предприятия. Отново подчертавам, че восновата на тези неплащания в заетите в икономиката, е икономическата криза.


Водещ: Каква е вашата прогноза за икономическата перспектива пред българския бизнес през настоящатагодина от гледна точка на началото й?


Божидар Данев: Ние влизаме в една много тежка година и ние нееднократно това сме го заявявали. Първо,покачване на цените на всички международни пазари. Второто, ние трябва да лекуваме една отрасловадеформация, която беше натрупана през последните 13 години с този нездравословен ръст, който имаше викономиката. Така че ние в момента, в България в момента отраслите, които се възстановяват, са експортноориентираните отрасли. Но паралелно с това върви едно рязко повишаване на цените на международнитепазари. Изтеглиха своите финансови ресурси от спекулативно развиващите се сектори на строителството и гинасочиха към продуктите. Оттам нататък виждате, върви цената на петролните продукти нагоре, петролът станаоколо 100 долара на тон. Това нещо мултипликативно увеличава тази цена за България, тъй като има девалвацияна еврото към долара. Знаете, че доларът към еврото беше 1,2, сега е 1,4. Говоря в груби цифри, разбира се.Оттук нататък това не може да не се отрази негативно на българската икономика. Поради цената на зърното,което е един основен хранителен продукт, има мост между цената на зърното и цената на петролните продукти.Така че България ще бъде в една сериозна ситуация. Трябва внимателно тези процеси да бъдат управлявани иконтролирани.


Водещ: На фона на това, което казвате, да разбираме ли, че готовността за разкриване на нови работни места евъпрос на по-далечна перспектива?


Божидар Данев: Това са абсурди на този етап. Може би в отделни отрасли да. Вижте срива на чуждитеинвестиции. За първи път в България имаме наличие на отрицателна финансова сметка, за което не се говори.Това означава, че чуждестранната валута, която идва в България, е по-малко от това, което харчим.


Водещ: Задавам ви този въпрос, защото в края на миналата година и в началото на тази имаше прогнози наанализатори, според които предстоеше такова разкриване на работни места от страна на бизнеса.


Божидар Данев: Не зная кои са тези анализатори, но това, което е било винаги в Стопанска камара, че не можеда очакваме тази година... ръст. Вижте срива на чуждестранни инвестиции, вижте износа на финансови ресурсиот банките, които връщат голяма част от спекулативните средства, които бяха дошли, вижте намалението наинвестициите. Така че може да има отделни сектори. Да, има да кажем във фармацията, има в химията някоисектори, в информационните технологии. Да, но общо за цялата страна във всички случаи не очакваме. 2009 и2010 година ние имаме спад с 12,5% на работните места. Тоест намаление на хората, които получават заплати;намаление на хората, които плащат данъци, които консумират. И оттам нататък ДДС. Затова и приходите вбюджета намаляват и е нормално в тази стегнационна обстановка, когато ние преструктурираме българскатаикономика, ние лекуваме грешките на последните 13 години, да очакваме подобно задържане.


Водещ: Сигурно толкова абсурден ще ви се стори и следващият въпрос. Но да кажем, че това е по предложениеи изчисление на КНСБ - предложение за увеличаване на минималната работна заплата и на заетите в реалниясектор. Как бизнесът гледа на тази идея?


Божидар Данев: Вижте, доказано е, че има пряка корелация между ръста на работната заплата и увеличениена безработицата. На минималната работна заплата специално. 2009 и 2010 година заплатата е пораснала с 10,6 именно поради освобождаване на ниско квалифицирана заета работна ръка и намаление по този начин нахората, които получават минимална работна заплата, защото работодателите търсят квалифицираната работнаръка. Подобно увеличение ще нарасне. В момента, по-големият проблем на България е безработицата, по-големия проблем на България е получаването нередовно на работни заплати, за което преди малко и виеговорихте. Мерките на министър Младенов са силно административни мерки. Това в никакъв случай няма дапозволи заздравяване на икономиката. Това ще доведе едно прокризисно явление, независимо от вижданията насиндикатите, че по този начин ще се вдигнат оборотите в икономиката. Оборотите в икономиката зависят предивсичко икономиката да произвежда. Не трябва да забравяме, че административно определяне на работназаплата е коренно погрешен инструмент. Защото работна заплата се получава за положен труд, признат отпазара, а не защото някой от КНСБ и на министъра на труда им е хрумнало, че трябва да се увеличи заплататабез необходимите икономически разчети. Представете си, като се вдигне минималната работна заплата трябвада се вдигне и минималната пенсия. А откъде ще се вземат средства за бюджета на НОИ? Ще вдигнемосигурителната вноска ли? Бизнесът и без това е в много тежко състояние и ще закрие нови работни места. Дане влизаме в подобна спирала, защото тя не е продуктивна и тя е прокризисна спирала.


Водещ: Твърде рано е да говорим за увеличаване на минималната работна заплата, така ли да ви разбирам?


Божидар Данев: Въобще не трябва вече да се намесва правителството. Оставете отраслите, оставетепредприятията сами да определят. Самият факт, че миналата и по-миналата година работодателите вдигнаха с5,6 прага на осигуровки нагоре означава, че има достатъчно, бих казал, заредено желание на работодателите,да вдигат минималната работна заплата, а това не е проблем на актове на правителството. Дайте да не севръщаме в комунизма.