Дата: 03.02.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2811

Това предвиждат последните промени в проекта на Закон за ограничаване на плащанията в брой, които ще обсъждат депутатите днес.

Проекта на Закон за ограничаване на плащанията в брой между първо и второ четене в пленарна зала ще обсъди днес, от 15.00 ч Комисията по бюджет и финанси при НС.

По предложение на БСК в последната обсъждана версия на законопроекта е включен текст, който предвижда задължение на бюджетните предприятия да осигуряват възможност за картови разплащания при събирането на приходи и други постъпления (данъци, такси и др.). Това ще спести на гражданите и фирмите плащаните към момента банкови такси и комисионни. Очаква се, също така, мярката да повлияе положително върху събираемостта на приходите за държавния бюджет.

В заседанието на комисията днес ще участва и зам.-председателят на БСК Камен Колев, който при необходимост ще обоснове предложението.

Заседанието ще се проведе в зала 134 в сградата на Народното събрание на бул. Дондуков.