Дата: 05.04.2011

Източник: в. Строител

Прочетено: 2777

Нестабилните външни пазари, покачващите се цени и неясната и непоследователна вътрешна политика по отношение на поскъпването са основните причини за отчетената от Националния статистически институт влошена стопанска конюнктура за март. Това заяви за вестник „Строител" изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев.

Общият показател за бизнес климата намалява с 4,1 пункта спрямо февруари, като това се дължи основно на негативни нагласи в промишлеността, строителството и услугите, които имат и най-голяма тежест.

„Още 2 години цените на енергопродуктите ще вървят нагоре и пазарите ще са нестабилни, като това няма да зависи от нас. Единствените два сектора, които очаквам да имат успех през тази година, са туризмът, заради проблемите в Средиземноморието, и селското стопанство именно заради растящите цени на храните. Ще са добре и тези компании, които са ориентирани към износ", смята Божидар Данев.

Според него значително по-тревожни са данните за заетостта, които показват, че само за 2010 г. 257 000 души са загубили своята работа. Това означавало по-малко приходи в бюджета и по-голям дефицит в Националния осигурителен институт, което вече било факт.

През март 2011 г. съставният показател „бизнес климат в строителството" се понижава с 1,7 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на малко по-резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи по отношение на бизнес състоянието на предприятията от бранша, отчитат от националната статистика. По тяхно мнение има известно подобрение в осигуреността на производството с поръчки в сравнение с предходния месец, като и прогнозите, свързани със строителната дейност през следващите три месеца, са благоприятни. В тази насока балансовият показател се покачва с 6,8 пункта. Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, като отрицателното влияние и на двата фактора се засилва през последния месец и е все още над обичайното за последните десет години. По отношение на продажните цени в строителството анкетата регистрира очаквания за увеличение през следващите три месеца.