Дата: 24.11.2003

Източник: БСК

Прочетено: 3153

Cisco-академията при Българската стопанска камара получи награда за най-добър курсист за 2003 г. сред 3270 академии от 100 страни в региона ЕМЕА – Европа, Близкия изток и Африка.

Cisco академията при Българската стопанска камара получи наградата за най-добър курсист за 2003 г. сред 3270 академии от 100 страни в региона ЕМЕА – Европа, Близкия изток и Африка. Церемонията по връчването на наградата ще се състои по време на годишната среща на представителите на мрежовите академии в Йоханесбург, Южна Африка, на 23 и 24 ноември 2003 г.

За наградата се пребори 15-годишният Йордан Кацаров, който през лятото на тази година завърши осми семестър в академията на БСК - първата в България за обучение на мрежовици-професионалисти. Заедно с опитни специалисти в областта на мрежите, осмокласникът беше обучен да работи с разрастващи се мрежи, да създава и внедрява глобален интранет, постигайки качествено ниво при дизайна, изграждането и поддържането на компютърните мрежи.

"Наградата е изключително признание не само за Йордан Кацаров, но и за цялата академията – за професионализма на инструкторите, условията на обучение, максимално близки до реалната среда за работа, индивидуалния подход към курсистите", сподели от Йоханесбург директорът на Cisco академията при БСК Теодора Борисова.

Cisco Systems е световен лидер в производството на оборудване и софтуер, необходими за изграждане на Интернет/Интранет мрежи и системи за комуникация. За да преодолее недостига от специалисти по информационни технологии (следствие от революционното развитие на Интернет), през 1997 г. Cisco Systems стартира програмата "Мрежова академия" (Cisco Networking Academy). Създадената от компанията уникална система за обучение на мрежовици е световен стандарт за подготовка на кадри за индустрията на информационни технологии. Програмата е предназначена за хора без предварителни познания и умения за мрежи. В нея могат да се включат както ученици от средните училища на възраст над 16 г., студенти и др., така и мрежови специалисти, които искат да повишат своята квалификация. Целта на програмата е да даде на курсистите общи познания за мрежи, практически опит в работата с комуникационни устройства, умения за проектиране, изграждане и поддържане на компютърни мрежи, локализиране и отстраняване на проблеми в тях.

е световен лидер в производството на оборудване и софтуер, необходими за изграждане на Интернет/Интранет мрежи и системи за комуникация. За да преодолее недостига от специалисти по информационни технологии (следствие от революционното развитие на Интернет), през 1997 г. Cisco Systems стартира (Cisco Networking Academy). Създадената от компанията уникална система за обучение на мрежовици е световен стандарт за подготовка на кадри за индустрията на информационни технологии. Програмата е предназначена за хора без предварителни познания и умения за мрежи. В нея могат да се включат както ученици от средните училища на възраст над 16 г., студенти и др., така и мрежови специалисти, които искат да повишат своята квалификация. Целта на програмата е да даде на курсистите общи познания за мрежи, практически опит в работата с комуникационни устройства, умения за проектиране, изграждане и поддържане на компютърни мрежи, локализиране и отстраняване на проблеми в тях.

Програмата Cisco Networking Academy подготвя курсистите за придобиване на две нива на сертификация, валидни в цял свят: Cisco Certified Networking Associate (CCNA) - сертифициран от Cisco сътрудник за работа с мрежи, и Cisco Certified Networking Professional (CCNP) - сертифициран от Cisco професионалист за работа с мрежи Cisco Certified Networking Associate - сертифициран от Cisco сътрудник за работа с мрежи, и Cisco Certified Networking Professional - сертифициран от Cisco професионалист за работа с мрежи, което е по-високото ниво. Единната програма и еднаквите критерии, прилагани в Cisco академиите в цял свят, гарантират еднакви знания и квалификация и, съответно - еднаква възможност за работа в различни точки на планетата.

Според изследване на IDC се очаква до края на 2003 г. свободните работни места за мрежови специалисти в Европа да достигнат 700 000. В момента Cisco Systems подготвя сайт, в който ще се публикуват свободните работни места за мрежовици в световен мащаб.

В момента Cisco Systems подготвя сайт, в който ще се публикуват свободните работни места за мрежовици в световен мащаб.

Центърът за компютърно обучение към БСК е Регионална Cisco академия от началото на 2001 г., а в средата на 2002 г. академията стана първата в България и региона, получила правото да обучава и за второто ниво на сертификация - CCNP (мрежовици-професионалисти). Като Регионална академия, към нея са създадени 10 локални академии в страната.

Като Регионална академия, към нея са създадени 10 локални академии в страната.

За качеството на обучението в Cisco академията към БСК се грижи Христо Балабанов - единственият българин, преминал успешно тестовете в Центъра за обучение на инструктори в Бирмингам, Англия. През тази година Христо Балабанов получи наградата за най-добър Cisco-инструктор в България.

Учебният процес е организиран в осем семестъра – 4 семестъра по 70 часа за CCNA, и 4 семестъра по 70 часа за CCNP. Използват се най-съвременните методики на обучение - самостоятелно on-line обучение на английски език в учебната зала, обсъждане на учебния материал – на родния език, лабораторни занятия, всекидневни и заключителни on-line тестове.

До момента през Cisco академията при БСК са преминали 350 курсисти, от които 20 са обучени за професионалното ниво - CCNP. Най-младият от тях е Йордан Кацаров.