Дата: 08.06.2011

Източник: Всеки ден

Прочетено: 2758

Г-н Данев, Световната банка днес понижи прогнозите си за глобален растеж. Как ще коментирате?

При всички случаи това не е добре за българската икономика, защото тя е силно зависима от световната. Европейската икономика също е силно зависима от световната, защото Европа е експортно ориентирана. България е с огромно въздействие от европейската икономика. Така че забавянето в ръста на световната икономика означава забавяне на европейската и българската такава. Нашата икономика все още не е набрала скорост за голямо съжаление. Така че новините не са добри. Дано все пак се намери някакъв изход.

Смятате ли, че тази година наистина ще видим светлина в тунела, както се говори?

Категорично не. От Стопанска камара още преди време казахме, че ако излизаме от кризата, това ще е през 2012 г. Излизане от кризата през тази година е абсурд.

Действително ли безработицата намалява?

По-притеснително е, че намалява броят на работните места. За това не се говори, но то е по-плашещо. Безработицата не е толкова съществена. Важен е броят на работните места, а той намалява драстично.

За какви цифри става въпрос?

Миналата година са закрити 294 000 работни места. 133 000 са закрити тази година. Това е ужасяващо.