Дата: 20.06.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2202

Във връзка със засиления медиен интерес относно резултатите от проведеното днес (21.06.2011 г.) заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС и предложеното от Министерството на финансите увеличение на 270 лв. на минималната работна заплата (МРЗ), считано от 1 септември т.г., информираме, че позицията на БСК остава непроменена, а именно:

1.   Всяко изменение в размера на МРЗ трябва да става в рамките на бюджетната процедура за следващата календарна година, т.е. склонни сме да дискутираме изменение на МРЗ, което да влезе в сила от 1 януари 2012 г.

2.   Преговорите за увеличение на работни заплати следва да се водят приоритетно не на национално ниво, а на ниво бранш и предприятие, с цел отчитане на специфичното актуално състояние на отделните икономически сектори и конкретните фирми.

3.   При вземането на решение за увеличение на МРЗ, трябва да се отчита прякото и косвено отражение на МРЗ върху други плащания, в т.ч.: средната работна заплата (оттам - цялостното увеличение на фонд „работна заплата"), обезщетенията и социалните плащания, таксите за здравни, адвокатски и др. услуги, субсидията за политическите партии, трудовите възнаграждения на висшия държавен апарат и пр.

Окончателната си позиция по направеното днес предложение ще оповестим след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, насрочено за 23 юни, четвъртък!