Дата: 20.06.2011

Източник: darikfinance.bg

Прочетено: 2444

България отново е сред страните, цитирани с неприятна уникалност в статистика на Евростат. Оповестените днес предварителни данни за съотношението Брутен вътрешен продукт на глава от населението отреждат на страната ни една от най-незавидните позиции. Заедно с Румъния у нас БВП на глава от населението се движи на 55% под средното за Европейския съюз.

Показателят е важен за икономистите, особено когато е претеглен през покупателната способност на тази част от БВП, която се пада на глава от населението. Това претегляне става чрез изкуствената парична единица, която елиминира ценовите различия в страните от Европейския съюз. Единица от PPS (Purchasing Power Standard) купува едно и също количество стоки и услуги във всяка от анализираните държави. Така данните показват, че България е с 55% под линията, на която са страни като Испания, Италия и Кипър. Франция е с 5% над това средно равнище БВП/глава от населението.

Германия, Белгия, Финландия и Великобритания са с между 10 до 20% над средното равнище. С почти 25% над средното равнище са още Дания, Ирландия, Австрия и Швеция. Люксембург е абсолютен рекордьор, но там следва да се има предвид, че много от хората, които произвеждат този Брутен вътрешен продукт са чужденци и прекосяват границите всеки ден, за да отидат и да се върнат от работа. така техният принос за БВП не се дели и на тях самите, а само на населението на Люксембург.

По-добре от българите и румънците са гърците, словенците, малтийците и португалците,  при които съотношението БВП на глава от населението са между 10 и 20% под средното за ЕС.