Дата: 12.08.2011

Източник: Human Capital

Прочетено: 2839

Това е и една от причините за срива в преките чуждестранни инвестиции и спешно трябва да се търсят решения за подобряване пазара на труда 

Недостигът на квалифицирани кадри продължава въпреки високите нива на безработица, които достигат над 20%, ако се прибавят трайно безработните и обезкуражените лица.  Това заяви  председателят на БСК Божидар Данев по време на кръгла маса, посветена на предложението за изготвяне на регламент за работата на агенциите за временна заетост. По думите му една от причините за срива в преките чуждестранни инвестиции e именно липсата на квалифицирана работна ръка.

„Образователно-квалификационната структура на населението, респективно на трудовия ресурс, с всеки изминал ден се влошава. Връзката между броя и специалностите на новоприетите и обучаващите се студенти с потребностите на бизнеса е все по-слаба и не отразява реалните нужди от кадри в отделните отрасли и производства", категоричен е председателят на БСК. Той е убеден, че всяка допълнителна възможност за повишаване на професионалните компетенции на работната сила трябва да бъде търсена и поощрявана, а такава възможност биха дали и агенциите за временна работа.

По думите на Данев подобряването на пазара на труда е въпрос от първостепенно значение за страната ни и следва да бъде ключов приоритет. Проблемите с работните места, безработицата и обезкуражените са в основата на свиването на приходите към бюджета, проблемите с бюджета на пенсионните и здравно-осигурителните фондове, ръстът на потреблението и на практика са стимул за емиграция, обясни председателят на Стопанската камара. „Ситуацията за търсене на нови инструменти за решение на пазара на труда не само е спешна, тя е аварийна", подчерта той.

Данев е убеден, че за да можем да развием гъвкав и сигурен пазар на труда, е необходимо създаването на агенции за временна заетост, които ще помогнат за осигуряването на работни места с високи или специфични изисквания за професионална компетентност.

„Все повече европейски фирми използват агенциите за временна работа, за да намалят разходите си чрез по-висока гъвкавост на заетостта. Това помага на работодателите да намерят работници със специфични умения, както и когато те имат нужда от тях, като по този начин избягват тежките и времеемки процедури по набиране на персонал, както и съответните административни разходи", мотивира се Данев.