Дата: 31.08.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3541

БСК изпрати на вниманието на председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) Симеон Дянков пакет предложения за реформи в пенсионната, здравната и образователната системи.

Предложенията са изготвени от БСК във връзка с препоръките, включени в доклада на Съвета на ЕС за реформи в ключови области.

Предстои БСК да изготви свои предложения и в областите „пазар на труда" и „бизнес среда", които допълнително ще бъдат депозирани в НСТС и представени пред медиите.

В писмото до г-н Дянков изпълнителният председател на БСК Божидар Данев настоява предложенията на камарата да бъдат подложени на дискусия в рамките на някое от следващите заседания на НСТС.

Писмото до Симеон Дянков е публикувано в прикачения по-долу файл.