Дата: 12.10.2011

Източник: econ.bg

Прочетено: 2891

36% от хората заемат длъжност, за която се изисква много по-ниска квалификация от тяхната, съобщи за Dariknews.bg Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетентностите. Проучването е направено сред 1 500 работодатели, които са били помолени да оценят компетенциите на служителите си спрямо извършваната от тях работа.  

„Квалификацията на 30% от хората съответства на длъжността им. Останалите или нямат умения, или образованието е създало по-високо квалифицирани кадри в различни академични дисциплини, икономически или общи дисциплини, които нямат приложение в реалната практика. И хората са принудени с високо образование да приемат някаква длъжност само и само да имат работа", каза Томов.  

Центърът за оценка на компетентностите разработва 140 професионални стандарта в седем икономически сектора, които ще бъдат готови до края на годината. Става дума за секторите металургия, машиностроене, месопреработвателна промишленост, електроника, електротехника, мебелна промишленост и туризъм.

За 20 от ключовите дейности в тях ще бъдат изработени допълнителни профили на компетентностите. Всички тези изисквания ще бъдат включени в професионалното средно образование и част от дисциплините във висшите учебни заведения.

„Всеки работодател сам си преценява, ние даваме стандартите, но те не са задължителни. За образованието на нас ни се иска тези стандарти да бъдат взети под внимание, когато работодателите формират своите учебни планове и програми този стандарт ще бъде интегриран с европейски професионални стандарти, с европейски изисквания за знания и умения в определени длъжности. И на тази основа човек, придобил и доказал тези знания и умения и оценен в България ще може да работи и в друга страна без да минава наново през всичките системи за доказване на знания и умения", обясни Томов.  

По думите му по този начин ще се направят стъпки за решаване на проблема с разминаването на квалификацията на кадрите и нуждите на работодателите.