Дата: 15.05.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2264

БСК подписа споразумение за партньорство с Националната конфедерация на предприемаческите (работодателските) организации на Азербайджан

Днес, 15 май, в БСК стартира среща на работодателски организации от Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, които ще бъдат обучавани от експерти на Българска стопанска камара по проект, финансиран от Международната организация на труда. Срещата, в която участват около 20 представители на работодателски организации от Азия, беше официално открита от председателя на БСК Божидар Данев, в присъствието на отговорни представители на Международната организация на труда.

вж. СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

Сред темите, включени в семинарната програма, са:

  • Проблеми на социалния диалог в България на национално, секторно и регионално ниво,
  • Проблеми пред работодателите в областта на здравословните и безопасните условия на труд, вкл. ще бъдат представени възможностите на Фонд „Условия на труд”,
  • Система на БСК за професионално обучение и квалификация, вкл. обучение в областта на информационните технологии,
  • Връзки с обществеността и привличане на членове,
  • Международно икономическо сътрудничество,
  • Политика на БСК към малките и средните предприятия,
  • Работа по международни проекти,
  • Поддържане на бази-данни и информационни системи.

Програмата на посещението включва посещение на Европейския център по качество и производителност в София, както и визита в Стара Загора, където гостите ще бъдат запознати с проектите и дейността на местната Стопанска камара.

Срещата в София протича при изключителен интерес от страна на гостите, които ще използват опита на БСК за предоставянето на различни видове услуги на членовете и участие в органите за партньорство на национално и международно равнище. Една от основните цели на форума е активизирането на възможностите за взаимно участие с проекти по програми с международно финансиране.

За информация: Бранимир Ханджиев - Главен директор, тел. 02/ 932 09 22.

***

В рамките на днешната среща беше подписано Споразумение за сътрудничество между Българската стопанска камара и Националната конфедерация на предприемаческите (работодателските) организации на Азербайджан (National Confederation of Entrepreneurs’ (Employers’) Organizations of the Republic of Azerbaijan). Подпис под документа ще поставят президентът на НКПРОА -  Алекбар Мамадов, и председателят на БСК - Божидар Данев.

Споразумението предвижда насърчаване на действия за обмен на опит, взаимна информация за законодателството, развитие на икономическото сътрудничество между заинтересовани фирми от двете страни, съвместно участие в международни проекти, организиране на бизнес делегации, срещи и обучения за представители на бизнеса от България и Азербайджан.

В кратките си изказвания след подписването на споразумението г-н Мамадов и г-н Данев изразиха готовност и надежда за активизиране на икономическите връзки между България и Азербайджан, включително чрез партньорството между бизнес организациите на двете страни.

Националната конфедерация на организациите на предприемачите от Република Азербайджан (ASK) е основана и официално регистрирана в Баку на 5 март 1999 г., нестопанска, неправителствена, самоуправляваща се организация на работодателите, която координира дейностите на юридически и физически лица, занимаващи се с предприемачество, без значение от собствеността и юридическата им форма (с изключение на държавно-финансирани организации).

ASK обединява повече от 2500 търговски субекта, включително 35 икономически и социално ориентирани асоциации и съюзи.

Конфедерацията е страна по тристранното Генерално колективно споразумение, подписано в партньорство с правителството и синдикатите на 01 юли 2006 г. за определяне на социално-икономическата политика в Азербайджан и регулирането на трудовите взаимоотношения.   

ASK е подписала споразумения за сътрудничество с партньори от повече от 20 страни (Румъния, Молдова, Франция, Полша, Италия, Германия, Гърция, Израел и др.).

Конфедерацията е член на Международната организация на работодателите, Международния конгрес на индустриалците и предприемачите, Азербайджано-британския търговско-индустриален съвет. ASK работи в сътрудничество с посолствата на САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Иран, Турция, Египет и Израел, международни организации като UNDP, CDC и др.