Членове на БСК

21

в областта

Представяне

ЗА НАС

Регионалната Стопанска камара - Сандански
е учредена през 2013 година като икономически съюз на фирми, създаден с цел да обединява и защитава бизнеса в региона. Председател на камарата е Валентин Николов Митов  - Управител на фирма „Уникс Трейд”.

Камарата е колективен член на БСК. В нея членуват 21 промишлени и търговски фирми от Сандански, Петрич, Струмяни и други.

Председателят е упълномощен от Изпълнителното бюро на БСК да поеме функциите на Местен орган на БСК  и да защитават на общинско ниво интересите на работодателите в работата на Общинския съвети за тристранно сътрудничество, за регионално развитие, по заетост, по здравословни и безопасни условия на труд и други, наложени от съвместната ни дейност.

Участва в работата на различните общински комисии, създадени със заповед на кмета на общината, свързани с разработването на програми, концепции и планове за развитие на регионалната икономика и бизнес. 

УСЛУГИ

 • извършва услуги свързани с представяне дейността на български и чуждестранни фирми;
 • предоставя информации свързани с външнотърговска дейност;
 • предоставя услуги, свързани с митническия режим;
 • организира участие в бизнес- делегации в чужбина;
 • предоставя информация за всички източници за кредитиране в България и чужбина, осъществява контакт с консултантски фирми;
 • подпомага фирмите при разработване на бизнес планове и проекти в съответствие с условията на инвестиционните източници;
 • подпомага и защитава интересите на работодателите на регионално и национално ниво;
 • съдейства за предоставяне на информация по международни проекти и програми;
 • активно участва в тристранното сътрудничество;
 • съдейства на членовете си по въвеждане на международни сертификати ИСО 9000 и ИСО 14 000;
 • заверка на сертификат за произход, текстилни сертификат и форма "А" организира и провежда квалификационни семинари, обучения.

Управителен съвет на Стопанска камара - Сандански

ВАЛЕНТИН МИТОВ Председател  „Уникс Трейд”
СТЕФАН ДАВИДОВ Член на УС Лазер 10 ООД
САШКО АДЖЕВ Член на УС САНИ-ТУРС  ЕООД
ИЛИЯ ЛЕВКОВ, Член на УС Левков ЕООД
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ Член на УС ЕТ  ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ
МИРОСЛАВ ТОНЧЕВ Член на УС БСК
ДОБРИ МИТРЕВ Член на УС БСК
ТОМА КОСТОВ Член на УС КРАСИМИРА КОСТОВА ЕТ
ГЕНКО АНГЕЛОВ Член на УС ЕЛ СА ВЕ ЕООД
ЕМИЛИЯ КОЛЕВА Член на УС Физическо лице
АНАСТАСИЯ  ТАСЕВА Член на УС ВИЛИРИАЛ ЕООД
Валентин Митов
Управител на фирма „Уникс Трейд”