Членове на БСК

105

в областта

Представяне

ЗА КАМАРАТА

Стопанска камара в област Монтана е учредена през 1982 година като доброволен икономически съюз на фирми, създаден с цел да обедини интересите и подпомогне развитието на бизнеса в региона. ИСА е колективен член на БСК. В нея членуват  над 32 промишлени и търговски фирми от Монтана, Вършец, Лом, Берковица и др. На територията на областта са упълномощени да поемат функциите на Местен орган на БСК и да защитава на общинско ниво интересите на работодателите: “Сдружение на Бизнесмените” - Община Вършец и фирмите ПК “Бижутерия и сувенири” за община Берковица, “Расма Май” АД  - за община Бойчиновци и “Ломско пиво” АД – за община  Лом.

Управителният съвет се състои от 7 души, Председател на УС е МАЯ ГРИГОРОВА, управител на "Мидела" ООД.

Камарата е работодателска организация, регионален представител на Българска стопанска камара и осъществява своята дейност  в частна полза на своите членове.

УЧАСТИЕ В СЪВЕТИ И КОМИСИИ

Като Национално представителна работодателска организация Камарата участва активно  като член на  регионалните комисии и съвети по  различни направления:

 • Комисия по заетост съвет за сътрудничество към ДБТ;
 • Комисия по заетост при Областен съвет за сътрудничество;
 • Областен съвет по БЗУТ;
 • Областна комисия към „Земите и горите”;
 • Тристранен съвет на Областно ниво;
 • Областен съвет за корупция;
 • Областен съвет по енергийна ефективност;
 • Областен съвет за стратегическо развитие;
 • Областен съвет за регионално развитие;
 • Областен съвет трансгранично България-Румъния и България Сърбия;
 • Областен съвет за туризма. 

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

 • извършва услуги свързани с представяне дейността на български и чуждестранни фирми;
 • предоставя информации свързани с външнотърговска дейност;
 • предоставя услуги, свързани с митническия режим;
 • организира участие в бизнес- делегации в чужбина;
 • предоставя информация за всички източници за кредитиране в България и чужбина, осъществява контакт с консултантски фирми;
 • подпомага фирмите при разработване на бизнес планове и проекти в съответствие с условията на инвестиционните източници;
 • подпомага и защитава интересите на работодателите на регионално и национално ниво;
 • съдейства за предоставяне на информация по международни проекти и програми;
 • активно участва в тристранното сътрудничество;
 • съдейства на членовете си по въвеждане на международни сертификати ИСО 9000 и ИСО 14 000;
 • заверка на сертификат за произход, текстилни сертификат и форма "А";
 • организира и провежда квалификационни семинари, обучения.


Членове на БСК в област Монтана

1. Членове на Стопанска камара Монтана 32
2. Членове на Браншови организации 69
3. Директни 4

 

Членове на БСК в област Монтана по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 1
Други дейности, обслужващи обществото и личността 2
Металургия. 5
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 4
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 3
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 7
П-во на електро, опитично и друго оборудване 1
П-во на изделия от каучук и пластмаси 1
П-во на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 2
П-во на лицеви кожи и изделия от тях 6
П-во на машини и оборудване. 3
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 8
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 5
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 16
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 1
Строителство 11
Транспорт, складиране и събщения 8
Търговия, 12
Хотели и ресторанти 3

 

Управителен съвет на Стопанска камара - Монтана

Мая Григорова Председател на УС "Мидела" ООД
Стилян Камов Зам.председател на УС Занаятчийска камара - Монтана
Цветан Цветков Член на УС МАЙ - 96 АД
Олег Прокопиев Член на УС ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
Латинка Арсенова Член на УС Лати плюс ООД
Станимир Георгиев Член на УС "СТАЛИЯ"ООД
Цвети Коновски Член на УС

Чинарите Вършец" АД  

 

Устав на Стопанска камара - Монтана

Мая Григорова
Управител на "Мидела" ЕООД
0888 804980