Консултации и подготовка на документи при учредяване на сдружения с нестопанска цел

Наталия Събева - главен юрисконсулт
Мария Минчева - юрисконсулт

За контакти:
Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20
Телефон: 02/ 932 09 27, 932 09 29
Факс: 02/ 987 26 04 
e-mail: natali@bia-bg.compraven@bia-bg.com

Прочетено: 1006