Съдействие за публично-частни партньорства

За контакт:
Камен Колев - зам.-председател на БСК
Наталия Събева - главен директор на Правен отдел на БСК

Прочетено: 2216