Сиско академия към БСК предлага обучение за CCNA, CCNP, CCNA Security

Сиско Академия на Българската стопанска камара е една от първите мрежови академии в страната, създадена през 2000 г. със статута на Регионална академия за обучение по CCNA (Cisco Certified Network Associate) – Сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи.

През 2002 г. Сиско академията към БСК получава статута на първата академия в България за обучение на професионалисти в областта на мрежите CCNP (Cisco Certified Network Professional) – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.

От 2005 г. Cisco академията на БСК предлага обучение и по сигурност на мрежите – Network Security, като актуалният курс в момента се предлага във вариант CCNA Security.

Основната целева група на курсистите на Сиско академията на БСК са корпоративни клиенти и съответно изискванията към теоретичната и практическата подготовка на инструкторите са много високи. Изключително предимство по отношение на преподавателския състав на академията на БСК е, че всички инструктори /8 човека/ са действащи мрежови специалисти, които преподават на граждански договор в БСК, като основната им ангажираност е свързана с управление на ИТ проекти, дизайн, изграждане и поддръжка на мрежи в собствени или др. компании.

От 2001 г. до този момент общият брой на обучените курсисти в Сиско академията на БСК надхвърля 2200 души, което е доказателство за авторитета, с който се ползва академията заради качеството на обучение и условията, които предлага на курсистите.

Програмата “Сиско мрежова академия” подготвя курсистите за придобиване на признати от бизнеса сертификати, сред които: CCENT (100-101 ICND1), CCNA Routing and Switching (200-120 CCNA), CCNA Security (210-260 IINS) и CCNP Routing and Switching (300-101 ROUTE, 300-115 SWITCH и 300-135 TSHOOT).

Програмата „Сиско мрежова академия” е цялостна програма за електронно обучение (e-learning), която дава на студентите умения в областта на мрежовите технологии, като ги учи как да проектират мрежи, да локализират и отстраняват проблемите в тях. От създаването си през 1997 г. в САЩ досега тя е разпространена в над 160 страни в света, като през целия този период върху актуализирането на програмата ежедневно работят над 100 специалисти в централата на Сиско Системс в Сан Хосе. Именно това нейно актуализиране съобразно промяната на мрежовите технологии прави програмата уникална и най-добрата програма за обучение по мрежи. Освен че е разделена на нива – базисно ниво CCNA и ниво за професионалисти – CCNP, тя предлага и обучение по сигурност на мрежите - CCNA Security, изключително актуален курс, насочен към обучение на системните администратори с цел защита и сигурност на мрежите, които те поддържат.

Курсистите получават онлайн достъп до учебните материали с потребителско име и парола, интерактивните материали са онагледен със схеми, диаграми, възможност за ползване на симулатор на мрежови устройства – Packet Tracer, система за оценяване на всеки курсист – след всеки урок и в края на всеки модул.  В мрежовите академии се съчетават онлайн обучение под ръководството на инструктори с практически занятия.

Изисквания към кандидат-обучаемите: Необходимо е владеенето на английски на ниво четене с разбиране, тъй като учебният материал и тестовете са на английски език, докато преподаването в клас се извършва на български език.

Материалите за обучение са на платформата на Сиско NetSpace на адрес http://www.netacad.com.

Специализираното оборудване, с което разполага Сиско академията на БСК е едно от най-съвременните оборудвания в страната за обучение по мрежи, което е актуализирано няколко пъти за периода от 2001 г. досега, като първоначалното оборудване, дарение от Сиско Системс за Регионалната академия и включващо маршрутизатори – 5 броя от серия 2500, комутатори – 2 броя от серия 1900, мултиметър – FLUKE 110, кабелен тестер – FLUKE 650, бе допълвано през годините поради настъпилите промени в програмата и съответно възникналата необходимост от ново, актуално оборудване: маршрутизатори от сериите 804, 1721, 2621, 2801, 2811, 1901, комутатори - Cisco 2960, Cisco 3560, WS-C2950-24, WS-C4006-S2, WS-X4232-L3, 2950, 3550, аccess points и др.

Обучението по CCNA (Cisco Certified Network Associate) - Сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи, включва четири модула, които се покриват за период от 6 до 9 месеца с продължителност 280 учебни часа.

Курсистите получават задълбочени познания по теоретичните основи на мрежите и мрежовите устройства, както и практически умения за работа с тях. Научават как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки.

Обучението е разпределено в 4 модула. След края на последния модул курсистите се явяват на тест върху целия материал и ако го издържат успешно, то те са подготвени да се явят на изпита за международен сертификат. Всеки, който издържи финалния тест на четвърти модул с успех над 75% от първия път, получава 50% отстъпка за явяването на изпита за международния сертификат.

От септември 2013 г. предлагаме обучение по новите курсове CCNA Routing and Switching. Те следват плътно новата сертификация CCNA Routing and Switching (200-120 CCNA).

__________________________________________________

Съдържание на курса CCNA Routing and Switching

__________________________________________________

Първи модул: Introduction to Networks

 1. Exploring the Network
 2. Configuring a Network Operating System
 3. Network Protocols and Communications
 4. Network Access
 5. Ethernet
 6. Network Layer
 7. Transport Layer
 8. IP Addressing
 9. Subnetting IP Networks
 10. Application Layer
 11. It’s a Network

Втори модул: Routing and Switching Essentials

 1. Introduction to Switched Networks
 2. Basic Switching Concepts and Configuration
 3. Implementing VLAN Security
 4. Routing Concepts
 5. Inter-VLAN Routing
 6. Static Routing
 7. Routing Dynamically
 8. Single-Area OSPF
 9. Access Control Lists
 10. DHCP
 11. Network Address Translation for IPv4

Трети модул: Scaling Networks

 1. Growing the Network
 2. LAN Redundancy
 3. Link Aggregation
 4. Wireless
 5. Adjust and Troubleshoot Single-Area OSPF
 6. Multiarea OSPF
 7. EIGRP
 8. Adjust and Troubleshoot EIGRP
 9. IOS File Management

Четвърти модул: Connecting Networks

 1. Hierarchical Network Design
 2. Connecting to the WAN
 3. Point-to-Point Connections
 4. Frame Relay
 5. Network Address Translation for IPv4
 6. Broadband Solutions
 7. Securing Site-to-Site Connectivity
 8. Monitoring the Network
 9. Troubleshoot the Network

CCNA Security помага на студентите да развият умения, нужни за постигане на успех в ИТ специалности, както и за подготовка за сертификацията CCNA Security. Той предоставя богато на теория и практика въведение в мрежовата сигурност в логическа последователност от гледна точка на технологиите.
Целите на курса са следните:

 • предлага задълбочено теоретично разбиране на мрежовата сигурност;
 • дава на студентите знанията и уменията за изграждане и поддръжка на мрежи с вложена сигурност;
 • курс, ориентиран към придобиване на опит, който използва близки до бизнеса подходи на обучение с цел да подготви студентите за начални позиции в сферата на мрежовата сигурност;
 • предоставя значителен брой практически занятия с оборудване, за да подготвя за сертификационни изпити и кариера.

След завършване на курса CCNA Security, студентите ще могат да извършват следните задачи:

 • да описват заплахите за сигурността, с които модерните мрежови инфраструктури се сблъскват;  
 • да осигуряват сигурност на мрежовите устройства;  
 • да въведат в експлоатация AAA на мрежовите устройства;
 • да намалят заплахите за сигурността като използват ACLs;
 • да въведат в експлоатация сигурно управление на мрежата и отчетност;  
 • да намалят често срещаните атаки на ниво 2 (Layer 2 attacks); 
 • да въведат в експлоатация Cisco IOS firewall feature set; 
 • да въведат в експлоатация Cisco IOS IPS feature set;
 • да въведат в експлоатация site-to-site IPSec VPNs;
 • да поддържат ефективни политики на сигурност в мрежата.

Курсът CCNA Security не изисква предварително изучаване на определен курс от програмата „Сиско Мрежова Академия”.
Студентите е нужно да притежават следните знания и умения:

 • Основни умения за работа с компютър като писане, работа с мишка и навигация;
 • Основни умения за навигация в интернет;
 • Знания и умения на ниво CCENT;
 • Владеене на английски език на ниво "четене с разбиране".

___________________________

Съдържание на курса CCNA Security v2.0

___________________________

Глава 1. Modern Network Security Threats

Глава 2. Securing Network Devices

Глава 3. Authentication, Authorization and Accounting

Глава 4. Implementing Firewall Technologies

Глава 5. Implementing Intrusion Prevention

Глава 6. Securing the Local Area Network

Глава 7. Cryptographic Systems

Глава 8. Implementing Virtual Private Networks

Глава 9. Implementing The Cisco Adaptive Security Appliance

Глава 10. Advanced Cisco Adaptive Security Appliance

Глава 11. Managing a Secure Network

От 2002 г. Сиско Академията на БСК е и първата академия в България за обучение на мрежови специалисти – професионалисти – Cisco Certified Network Professional (CCNP).

Курсът за мрежови специалисти – професионалисти, CCNP обикновено се изучава като вторият етап след CCNA (Cisco Certified Network Associate) - Сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи. Той се състои от три модула с обща продължителност 210 учебни часа. Това по-високо ниво на учебната програма подготвя курсистите да инсталират, конфигурират и работят с локални и глобални мрежи със 100 и повече точки и с протоколи и технологии като TCP/IP, OSPF, EIGRP, BGP, Frame Relay, STP, VTP и други.

Програмата е фокусирана върху развитието на онези умения, които дават възможност на курсистите да работят с разрастващи се мрежи, да свързват в мрежа група от сгради, използвайки комутируеми технологии на много нива, да създават и внедряват глобален интранет.

При успешно завършване на обучението по тази програма курсистите са подготвени за полагането на изпит за придобиване на CCNP сертификат.

Двата курса на обучение - CCNA и CCNP, взети заедно, представляват една стабилна основа, която би могла да се доразвие с допълнителни курсове и да осигури необходимата подготовка за придобиването на CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) сертификат. CCIE сертификатът е най-високо цененият от бизнеса сертификат за мрежови експерти.

От януари 2015 г. се предлага новата версия CCNP Routing and Switching 7.0.

___________________________

Съдържание на курса CCNP v7.0

___________________________

CCNP ROUTE: Implementing Cisco IP Routing v7.0 

 1. Basic Network and Routing Concepts
 2. EIGRP Implementation
 3. OSPF Implementation
 4. Manipulating Routing Updates
 5. Path Control Implementation
 6. Enterprise Internet Connectivity
 7. BGP Implementation
 8. Routers and Routing Protocol Hardening

CCNP SWITCH: Implementing Cisco IP Switched Networks v7.0

 1. Basic Concepts and Network Design
 2. Campus Network Architecture
 3. Spanning Tree Implementation
 4. Configuring Inter-VLAN Routing
 5. Implementing High Availability Networks
 6. First Hop Redundancy Implementation
 7. Campus Network Security

CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks v7.0 

 1. Troubleshooting Methods
 2. Structured Troubleshooting
 3. Network Maintenance Tasks and Best Practices
 4. Basic Switching and Routing Process and Effective IOS Troubleshooting Commands
 5. Using Specialized Maintenance and Troubleshooting Tools
 6. Troubleshooting Case Study: SECHNIK Networking
 7. Troubleshooting Case Study: TINC Garbage Disposal
 8. Troubleshooting Case Study: PILE Forensic Accounting
 9. Troubleshooting Case Study: Bank of POLONA
 10. Troubleshooting Case Study: RADULKO Transport

Курсовете за мрежови специалисти се провеждат най-често в два формата - вечерни и съботно-неделни. Вечерните курсове се провеждат през работните дни, по две или три занятия на седмица като обикновено започват в 18 ч. и продължават до 21 ч. Съботно-неделните курсове се предлагат във вариант сутрешни и следобедни. Сутрешните са  от 9:30 до 13:30 ч., а следобедните - от 13:30 до 17:30 ч.

Всеки от модулите продължава между 4 и 6 седмици, а времето за изучаване на цял курс, било той CCNA или CCNP, е между 6 и 8 месеца.

Записването за курсовете може да става чрез онлайн формата за регистрация, по телефона или директно на място в центъра в рамките на работния ден – 09-18 ч. За фирмени обучения предлагаме оферта и индивидуална програма.

За актуални цени на курсовете от програмата "Сиско Мрежова Академия", моля свържете се с нас.

Програмата “Сиско Мрежова Академия” ви подготвя за придобиване на две нива на сертификация, валидни в цял свят: Cisco Certified Networking Associate (CCNA) - сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи, и Cisco Certified Networking Professional (CCNP) - сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи, което е по-високото ниво.

Единната програма и еднаквите критерии, прилагани в Сиско академиите в цял свят гарантират еднакви знания и квалификация, а съответно и еднаква възможност за работа в различни точки на планетата.

Актуалните и предстоящи обучения можете да видите ТУК.

Прочетено: 9336