Център „Външноикономическо сътрудничество” предоставя възможността на български малки и средни фирми да имат търговски офиси у нас, без за целта да се налага да поддържат служители на трудов договор. Нашите експерти поемат почти всички функции, които са в задълженията на местен представител на компаниите.

В рамките на услугата експертът „под наем" предоставя на своя клиент информация за пазара и пазарния достъп, ограничения и специфични особености, контактни детайли на потенциални партньори в държави по избор, първоначална търговска комуникация, консултации за права на индустриална собственост, технологични решения, консултации по европейски програми за финансиране, организиране участия в делови мисии и изложения.

Ангажиментите на „изнесения" търговски офис включват и проследяване и актуализация на възможностите за международни и местни изложения, установяване на контакти и организиране на бизнес срещите на клиентите. Изготвят се профили (Business Cooperation Profiles) на българските фирми, потребители на услугата, които се изпращат на потенциални партньори от чужбина.

Услугата се предлага срещу абонамент.

Прочетено: 6104