Текущо правно обслужване

БСК предлага на своите членове текущо правно обслужване:

  • консултации по текущи правни проблеми на фирмата;
  • изготвяне на документи за регистрация на търговски дружества и вписване на промени/обявяване на актове в търговския регистър;
  • правна помощ при осъществяване на инвестиция в България;
  • изготвяне на правен анализ на фирма;
  • трудовоправни консултации;
  • изготвяне на договори по ЗЗД и ТЗ;
  • консултации и подготовка на документи при учредяване сдружения с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ.

Наталия Събева - главен юрисконсулт

Мария Минчева - юрисконсулт

___________________________________

Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20

Телефон: 02/ 932 09 27, 932 09 29

Факс: 02/ 987 26 04 

e-mail: natali@bia-bg.compraven@bia-bg.com

Прочетено: 4066