Оценка за съответствие със законодателството по околна среда за МСП

Център „Чиста индустрия“ към БСК предлага разработване на Оценка за съответствие със законодателството по околна среда за малки и средни предприятия.

Консултацията има за цел доказване на съответствие на дейностите, продуктите и услугите с изисквания на приложимото законодателство по околна среда. Включени са следните дейности:

  • Идентифициране на аспектите на околна среда на дейности, продукти или услугите на дадена организация, които могат да взаимодействат със околната среда;
  • Определяне на приложимото законодателство и разработване на регистър с актуални текстове от нормативните документи и необходимите действия за работа в съответствие с тях;
  • Подобряване управлението на предприятието и спомага за по-лесната комуникация с контролните органи, както и съдействие при решаване на проблеми, свързани с околната среда;
  • Подготовка на необходимите доказателства за проведена оценка на съответствието със законодателството по околна среда за предприятия, прилагащи изискванията на БДС EN ISO 14001

 

Илияна Павлова - главен експерт
Диана Проданова - експерт

Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20
Телефон: 02 980 30 55, 02 932 09 21
Факс: 02 987 26 04
E-mail: ios@bia-bg.com

Прочетено: 1359