Позиция относно промените в тарифата за таксите за водоползване
Добави мнение

БСК изпрати до министър Нона Караджова позиция по Проекта на ПМС за промяна на ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. В някои случаи новите такси са над 8 пъти по-високи от нивата от 2001 г. Например, таксата за промишлено водоснабдяване от подземни източници е увеличено 8,75 пъти.

БСК настоява промяната на таксите да бъде съпроводена с оценка на въздействието върху бизнеса, тъй като редица предприятия са инвестирали значителни средства за намаляване и ефективно използване на водните ресурси, разработване на оборотен цикъл, както и в самостоятелно водоснабдяване.

БСК предлага да продължи диалогът с бизнеса за промяна на проекта и приемане на работещ документ, допринасящ за ефективното управление на водите в Р. България.