БСК изпрати до министър Нона Караджова позиция по Проекта на ПМС за промяна на ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. В някои случаи новите такси са над 8 пъти по-високи от нивата от 2001 г. Например, таксата за промишлено водоснабдяване от подземни източници е увеличено 8,75 пъти.

БСК настоява промяната на таксите да бъде съпроводена с оценка на въздействието върху бизнеса, тъй като редица предприятия са инвестирали значителни средства за намаляване и ефективно използване на водните ресурси, разработване на оборотен цикъл, както и в самостоятелно водоснабдяване.

БСК предлага да продължи диалогът с бизнеса за промяна на проекта и приемане на работещ документ, допринасящ за ефективното управление на водите в Р. България.


Позиция относно промените в тарифата за таксите за водоползване
Добави мнение