В писмо до министрите на финансите, на околната среда и на икономиката БСК настоява България да поиска по официален път предоставяне на информация, преглед, промяна или отказ от използване на модела ПРИМЕС при определяне на сценариите за развитие и приноса на отделните държави-членки в намаляване на емисиите на парникови газове.

Повод за писмото е публикация на в. „Файненшъл таймс" от 07.11.2011 г. за непрозрачност на модела ПРИМЕС, неговото използване като основа на националната енергийна стратегия, разпределението квоти за търговия с парникови газове до 2012г и 2020г., подготовка на националните стратегически документи и т.н. Европейска Енергийна Пътна карта 2050.

Моля вижте прикачения по-долу файл!

Вижте още информация по темата ТУК


Относно прилагане на модела ПРИМЕС при разработването на НПРК за емисии на СО2
Добави мнение