Относно Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците
Добави мнение

по вариант от 20.11.2009 г. на Дирекция управление на отпадъците на МОСВ