Методиката на Агенция по заетостта относно условията  и реда за организиране и провеждане на квалификационно и мотивационно обучение на безработни лиц
Добави мнение