30.05.2007


Становище на БСК относно проекта за промени на КСО, внесен от народните представители Лидия Шулева и Христина Христова, касаещ хората, родени преди 19
Добави мнение