На 10 октомври 2006 г. се проведе среща между ръководствата на „Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес” и Браншовата камара на черната и цветната металургия (БКЧЦМ). По време на срещата г-н Божидар Данев информира участниците за предприетите от БСК действия по повод облагането с ДДС на сделките с метални отпадъци. В изпълнение на договореното сътрудничество с БКЧЦМ, БСК постави проблема пред министерствата на икономиката и енергетиката, и на финансите, с писма от 16 август т.г.

В писмата се отбелязва, че облагането на сделките с метални отпадъци на практика не увеличава бюджетните приходи, защото около 90 процента от металургичната продукция се изнася с нулева ставка и данъкът върху металните отпадъци се възстановява под формата на данъчен кредит. Освен това, около 50 процента от самите метални отпадъци също се изнасят с нулева ставка. Следователно, единственият ефект от облагането на металните отпадъци е блокирането на значителни средства на металургичните предприятия.

В подкрепа на предложението за отпадане на ДДС за сделките с метални отпадъци от 1 януари 2007 г. се изтъква и аргументът, че редица европейски страни (Белгия, Гърция, Италия) от години предприемат дерогация по чл.27 от Директива 77/388/ЕИО, за да противодействат на данъчните измами. Освен това, ЕС прие Директива 2006/69/ЕС, в сила от 12 август т.г., с която позволява прилагането на „Reverse Charge System”, при която данъчнозадължено лице е получателят на доставката. По този начин при износ данъкът на практика се занулява.

С писмо от 30 август т.г. МИЕ подкрепи предложенията на БСК и БКЧЦМ и предложи проблемът да бъде решен. На заседанието на Съвета за икономически растеж на 14 септември т.г. БСК поиска въпросът да се разгледа на следващото заседание на Съвета, като се покани зам.-министъра на финансите Георги Кадиев, както и представител на БКЧЦМ. В тази връзка, на проведената вчера среща ръководството на БКЧЦМ се ангажира да изпрати свой представител на предвиденото за 18 октомври т.г. заседание на СИР.


БСК предложи на МИЕ и МФ да отпадне ДДС при сделки с метални отпадъци
Добави мнение