Относно Новите цени на ел.енергията, влизащи в сила от 1 юли 2007 г.

Утвърдените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) нови цени на електроенергия ще натоварят българските предприятия с по-високи енергийни разходи, което от своя страна ще се отрази и върху себестойността на произведената от тях продукция. При съществуващата у нас висока енергоемкост, това означава сериозно влошаване на конкурентоспособността на предприятията. Формиращата се нова цена на ел.енергия за индустриалните фирми, ползващи ток със средно напрежение, означава, че предприятия като „Стомана”-Перник, например, ще плащат от 1 юли т.г. с над 17 процента по-скъпа ел.енергия.

Съгласно вчерашното решение на ДКЕВР, считано от 1 юли т.г. НЕК ще продава ел.енергия на цена от 69,28 лв./ МВтч на разпределителните предприятия, които от своя страна ще начислят на крайните потребители допълнително по 15.06 лв./ МВтч. По този начин цената за фирмите ще стане 84.34 лв./ МВтч, което е с 17.33 % повече от сегашната.

Считаме за недопустимо и крайно натоварващо българските предприятия въвеждането в действие на подобни решения в изключително кратки срокове (2 дни). Това не дава възможност на фирмите да излязат своевременно на либерализирания пазар, за което са необходими поне 30 дни. За много от предприятията липсата на технологично време за реорганизиране на снабдяването с ел.енергия ще доведе до изключително сериозни финансови загуби.

Във връзка с горното, БСК спешно свиква на работна среща в понеделник, 2 юли, от 13.30 ч, в БСК (ул. Алабин 16-20) представители на ръководствата на големи предприятия, членове на Камарата, за обсъждане на проблема и приемане на обща позиция и действия. Информация за резултатите от срещата ще бъдат оповестени допълнително.

 


Позиция на БСК относно новите цени на ел.енергията, влизащи в сила от 1 юли 2007 г.
Добави мнение