Становище на БСК относно законопроекта за промени на КСО, касаещ хората, родени преди 1960 г.
Добави мнение