12.04.2007

12.04.1007 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Обявените от страна на БСП намерения за повишаване на здравноосигурителната вноска от 6 на 7 на сто не могат да решат проблема с недостатъчното финансиране на здравната система. Това решение ще има само минимален временен ефект, тъй като не отстраняват двата основни нейни недостатъка:

  1. Отсъствието на реформи на системата, вкл. такива, насочени към стриктен контрол върху разходите;
  2. Недостатъчното финансиране от държавния бюджет на лицата, които по закон трябва да осигурява.

Фактите показват следното:

  • Приблизително 2800 хил. души получават доходи и се осигуряват върху среден осигурителен доход от около 350 лв., което означава 21 лв. месечна вноска;
  • Приблизително 4300 хил. души се осигуряват от държавния бюджет върху среден осигурителен доход от около 100 лв., което означава 6 лв. месечна вноска.

Основната част от осигурените от държавния бюджет са:

  • приблизително 2300 хил. пенсионери, осигурявани върху средна пенсия от около 150 лв., което означава 9 лв. месечна вноска;
  • приблизително 1500 хил. деца до 18-годишна възраст, осигурявани с вноска от 0,5 на сто върху 220 лв., което означава само 1,10 лв. на месец;
  • приблизително 500 хил. студенти, войници, безработни, социално слаби, затворници и др., осигурявани върху 110 лв., което означава 6,60 лв. месечна вноска.

Освен тях има приблизително 700-800 хил. души, ползващи здравни услуги, без да са осигурени.

Тези данни показват, че лицата – основни потребители на здравни услуги (пенсионерите и децата), се осигуряват от държавния бюджет с вноски, които са 3,5 пъти по-ниски от тези на работещите. Въпреки че са значително по-малък брой, работещите лица осигуряват 70 на сто от приходите на здравната каса, а държавният бюджет – 30 на сто. Това означава също, че вноските от държавния бюджет на практика не са 6 на сто, а 1.8 на сто.

Здравното обслужване е услуга и цената на тази услуга трябва да бъде еднаква за всички нейни потребители.

Ако осигурителната вноска се повиши на 7 на сто, приходите на здравната каса ще нараснат с 16.6 на сто, като 70 на сто от това увеличение ще се поеме отново от работещите лица. Ако вноската се запази 6 на сто, но държавният бюджет започне да осигурява на същия доход, както на работещите лица, приходите на здравната каса ще нараснат с 250 на сто.

Усилията на държавата трябва да се насочат към:

  1. реформи в здравната система;
  2. събиране на осигурителни вноски от всички, ползващи здравни услуги.

Решението за повишение на здравноосигурителната вноска е палиативно, нерешаващо проблемите на здравеопазването, а отлагащо необходимите реформи във времето.


Декларация на БСК във връзка с предложението за увеличение на здравните вноски
Добави мнение