В становище до вицепремиера, министър на правосъдието и председател на НСТС Зинаида Златанова и министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов Българската стопанска камара категорично възразява срещу Проекта на ЗИД на Кодекса на труда и предлага да бъде оттеглен от обсъждане в НСТС. 

Вижте пълния текст на становището в прикачения по-долу файл!


Относно Проект на ЗИД на КТ в частта за колективното трудово договаряне
Добави мнение