10.04.2020

 

Изх. № 03-00-20/10.04.2020 г.

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

 

 

КОПИЕ:

 

Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н младен маринов
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-ЖА николина АНГЕЛКОВА
МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА


ОТНОСНО: Мерки за подкрепа на българския туризъм

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящото изразявам категоричната подкрепа на Българската стопанска камара за приложената към настоящото писмо позиция на Националния борд по туризъм за необходимостта от предприемане на антикризисни мерки в подкрепа на българската туристическа индустрия.

Неопровержим факт е, че въведените епидемиологични мерки се отразиха най-силно и най-пряко именно върху компаниите, ангажирани с туристически услуги и услуги за забавления и хранене. За съжаление, националните антикризисни мерки, насочени конкретно към тези предприятия, закъсняват опасно дълго време, а анонсираните до момента предложения за мерки са крайно недостатъчни и в огромната си част са неработещи.

В тази връзка, се обръщаме настоятелно към Вас за спешно привеждане в действие на планираните подкрепящи мерки, които да бъдат съгласувани със заинтересованите браншови организации и, по-важното – да бъдат подкрепени от тях.

Надявам се на Вашата далновидност и грижа за българската икономика.

Приложение: Съгласно текста

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно: Мерки за подкрепа на българския туризъм
Добави мнение