“Възможности за намаляване на административните пречки и подобряване на бизнес средата в България”