Петър Василев
Председател

Представяне

Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси и да издигне статута на професията.

Асоциацията е създадена през м. юли 2000 г. и понастоящем има 395 индивидуални и 239 корпоративни члена, работещи в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси като управители на фирми, ръководители на отдели по човешките ресурси в български и мултинационални компании и банки, мениджъри по обучението и развитието, специалисти от консултантски фирми и академични представители. БАУРЧР е член на Европейската Асоциация за управление на персонала (EAPM) и на Световната федерация на асоциациите за управление на човешки ресурси (WFPMA).

Асоциацията организира различни работни семинари, симпозиуми и кръгли маси в областта на развитието на човешките ресурси. БАУРЧР поддържа уеб страница (bhrmda.bg), изготвя и разпространява месечен електронен бюлетин за новини и актуална информация в областта на човешките ресурси и дейността на сдружението.

Всяка година БАУРЧР организира Национални конференции с международно участие, на които се представят известни български и чуждестранни практици, консултанти и изследователи в сферата на човешките ресурси, специалисти от големи компании и водещи университети.

Един от водещите принципи за работа в БАУРЧР е прилагането на съвременни модели в областта на управлението на човешките ресурси - ключ към фирмения просперитет, доказан факт от международната практика.

Стремеж на ръководството на Асоциацията е да се постигне широко признание на важната роля и авторитет на УЧР професията както в сферата на икономиката, така и в държавната администрация.