Новини

Некачествена администрация, липсваща работна ръка и законодателен хаос  са основните пречки пред фирмите от сферата на търговията и услугите

Некачествена администрация, липсваща работна ръка и законодателен хаос са основните пречки пред фирмите от сферата на търговията и услугите

+
Проведе се конференция

Проведе се конференция "Оптометрия и очно здраве 2018"

+
Що е то оптометрист?

Що е то оптометрист?

+
Проведе се разширено заседание на УС на Български съюз на оптометристите

Проведе се разширено заседание на УС на Български съюз на оптометристите

+
Проведе се заседание на УС на БСК

Проведе се заседание на УС на БСК

+
Мила Драгомирова
Председател на УС
0888 701 353