Дата: 26.04.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1597

Четири фирми и три НПО бяха приети за членове на БСК

Четири фирми и три юридически лица с нестопанска цел бяха приети за пълноправни членове на Българската стопанска камара по време на проведеното днес, 26 април 2018 г., заседание на Управителния съвет на камарата. Новите членове на БСК са:

  1. Български съюз на оптометристите (БСО). Сдружението е създадено през 2014 г. и обединява специалисти в областта на оптиката и оптометрията. БСО е член на Европейския съвет за оптометрия и оптика.
  2. Българска Е-комерс асоциация. Организацията е учредена през 2017 г. и обединява 17 юридически лица, ангажирани в сферата на електронната търговия.
  3. Българска асоциация за здраве и фитнес. Организацията е учредена през 2010 г. и обединява около 140 фирми, опериращи в сферата на фитнес индустрията.
  4. Смарт Бизнес Къмпани ЕООД. Дружеството осъществява консултантска дейност по стопанско и друго управление.
  5. Екорепласт ЕООД. Компанията е ангажирана с изкупуване, рециклиране и производство на полиетилен и полиетиленови продукти, и има 110 служители.
  6. Линеа Трейдинг ЕООД. Дружеството работи в сферата на търговията на едро с фармацевтични стоки и медицинска техника и апаратура, основно в областта на стоматологията.
  7. ЕНПАЙ Трансформър Компонентс България ЕООД – мултинационална компания с четири завода в света (Турция, Словакия, Индия и България), един от които е позициониран в Шумен. Компанията произвежда електрически двигатели, генератори и трансформатори, и поддържа 132 работни места.

Членовете на УС на БСК утвърдиха, също така, носителите на Наградите „ИН-5“ за 2017 г. и насрочиха церемонията за връчването на наградите за 17 май 2018 г.

В рамките на заседанието бяха обсъдени и две от темите, които стоят на фокуса на внимание на БСК – развитието на Индустрия 4.0 и предстоящото влизане в сила на европейския регламент за защита на личните данни (GDPR).