Дата: 21.06.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1330

Три фирми и една асоциация бяха приети за пълноправни членове на Българската стопанска камара по време на проведеното заседание на Управителния съвет на камарата на 19 юни 2018 г.

Новите членове на БСК са:

Асоциация на предприятията от градския електротранспорт в България, представлявана от Иван Костов – председател на УС. Асоциацията защитава интересите на членовете на организацията при приемане на нормативни актове, свързани с техническата и търговската експлоатация на градския електротранспорт. 

"Българска индустриална група" АД - Пловдив, представляванa от Димчо Божков – изпълнителен директор. Дружеството предоставя услуги свързани с инженеринг, производство, транспорт, проектиране и производство на летателни апарати. 

"Микро плюс – Апостолов" ЕООД - София, с управител Евстати Апостолов.Основна дейност на дружеството е проектиране на механични системи с повишени изисквания към точност, монтаж, настройка и производство модули и възли с повишена точност. 

"Тех парк Оптела" АД–Пловдив, с изпълнителен директор Венелин Йорданов. В предмета на дейност на „Тех парк Оптела” АД са включени и дейностите по високотехнологично обучение, споделено работно пространство, стартъп програми, реализиране на проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет, уникална иновационна среда, бизнес инкубатор и т.н.

ЗАЩО ДА ЧЛЕНУВАТЕ В БСК?

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ