Дата: 19.01.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1122

На първото си заседание за 2017 г. Управителният съвет на БСК обсъди плана си за работа през настоящата година и се запозна с отчета за дейността на Националния съвет на председателите през 2016 г.

По време на заседанието директорът на на Националния център за подготовка на българското председателство на ЕС г-жа Евгения Колданова, представи информация относно подготовката на държавната администрация за предстоящото председателство на ЕС от Република България.

В дневния ред на заседанието бяха включени и въпроси относно оперативната дейност на БСК.