Дата: 14.03.2017

Източник: БСК

Прочетено: 2007

След проведено заседание на Управителния съвет на Българска стопанска камара, на 16 февруари 2017 г., шест нови фирми се присъединиха към семейството на БСК: «Димирома» ЕООД, «Зара консулт» ООД, «БСК инженеринг» АД, «ТИС Груп» ЕООД, «УНИМЕКС-С» ООД, «ГИС Аква България» ЕООД.

Димирома е компания с цялостна насоченост в областта на обработката и управлението на документи и масиви от информация, както в хартиена, така и в електронна форма. Разполага със сериозен опит в дигитализиране на архиви, съхранение и унищожение на документи, аналитична и архивна дейност и внедряване на софтуерни решения за електронни архиви.

Зара консулт е независима фирма от правоспособни счетоводители, данъчни и бизнес консултанти, базирани в гр. София. Специализирани са в осъществяването на цялостен счетоводен и финансов мениджмънт.

Предлагат пълна гама услуги в областта на счетоводство и финанси, бизнес консултиране, данъчно-правно консултиране, вътрешен и независим одит при стриктно спазване на Българското законодателство и защита интересите на клиентите.

БСК инженеринг - Основната дейност е изпълнение на инвеститорски контрол и строителен надзор в проектирането и строителството, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите , консултации и услуги в страната и чужбина.

ТИС Груп е специализирана фирма в областта на консултациите, доставката и инженеринга на иновативни строителни решения.

УНИМЕКС-С е създадена на 02.05.1996 г. със 100% частен капитал и с предмет на дейност – проектиране, строителство, ремонт и инженерингова дейност в областта на ниското строителство, като дружество с ограничена отговорност.

ГИС Аква България ЕООД (100% собственост на австрийската компания ГИС Аква Австрия ГмбХ) предлага широк спектър от дейности в областта на водите и околната среда.

 

Следващото заседание на УС на БСК ще се проведе на 16 март 2017 г., от 15:00 ч., в заседателната зала на БСК.

СТАНИ ЧЛЕН