Дата: 03.10.2016

Източник: БСК

Прочетено: 865

Да се подготви становище за атакуване по съдебен ред на Тарифата по вписване на актове в имотния регистър, да бъде създадена работна група в БСК включваща експерти, юристи и членове на УС с цел разработване на предложения за атакуване по съдебен ред и на други административно създадени препятствия пред бизнеса. Решението бе взето на заседание на УС на БСК, проведено на 29 септември 2016 г.

В дневния ред на заседанието бяха включени и разисквания относно тенденциите за защита на конкуренцията в ЕС, създаване на законодателство в защита на дигиталната икономика, създаване на нови модели на въздействие между бизнеса и образованието. УС на БСК единодушно реши да възложи на г-н Петър Ризов, член на УС да разработи и внесе през месец октомври информация за дигиталната икономика и възможности за нейното развитие в България.

Пред УС на БСК беше представена информация за проведената Национална среща с представители на СТИВ и възможността през следващата година БСК да бъде организатор на събитието.

След проведеното заседание на УС, две нови фирми се присъединиха към семейството на БСК - «Валмекс» ЕООД и «Тера ленд» ЕООД.

 

Следващото заседание на УС на БСК ще се проведе на 27 октомври 2016 г.,от 15:00 ч., в заседателната зала на БСК.