Дата: 11.11.2013

Източник: БСК

Прочетено: 1957

Управителният съвет (УС) на БСК утвърди нови Правила за прием на нови членове на БСК на свое заседание, проведено на 11 ноември 2013 г. Промените целят прецизиране на декларираните от страна на кандидатите за членове на БСК обстоятелства, вписани в заявленията за членство.

Пред УС беше представена информация относно внесения в Народното събрание от група народни представители проект на ЗИД на Закона за здравното осигуряване. Членовете на УС приеха по принцип изразените в становището на БСК позиции и възложиха на експертите на камарата да допълнят становището с направените препоръки, отразяващи негативната оценка на УС по отношение на проектозакона. Освен това, беше одобрено предложението БСК да инициира обсъждане на проекта в НСТС преди обсъждането му в НС.

По време на заседанието УС прие за член и записа в регистъра на БСК „СОЛВО” ООД – София, с управляващи – Христо Стефанов Добрев, регистрирана Агенция по вписванията – ЕИК 121489392.