Дата: 29.11.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2574

На редовното си заседание, на 29 ноември 2012 г., Управителният съвет на БСК утвърди кандидатурата на „Черноморска технологична компания“ АД, с управляващ Масимо Бонато, за член на БСК. Дружеството е лицензиран от ДКЕВР доставчик на природен газ на територията на общините Добрич и Търговище.

УС на БСК определи Величко Александров за представител на БСК в УС на Съюз „Произведено в България“.

Участниците в заседанието приеха:


Следващото заседание на УС на БСК ще се проведе в периода 8-15 януари 2013 г.