Дата: 29.01.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2341

По време на редовното си месечно заседание на 28 януари 2016 г. Управителният съвет на БСК одобри кандидатурите на три браншови асоциации за членове на БСК. С приемането на Асоциацията на жените предприемачи в България „Селена“, Асоциацията на производителите на електродомакински уреди в България, Професионалната асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ и „Акаутинг хеленик“ ЕООД членовете на БСК се увеличиха с общо над 90 фирми, обединени в трите асоциации.

УС на БСК обсъди и готовността на камарата за участие в предстоящата процедура по установяване на наличието на критерии за представителност на работодателските организации.

Освен организационни въпроси, ръководството на БСК обсъди и одобри позиция относно присъединяването на България към еврозоната. Членовете на УС препоръчаха на изпълнителния председател на камарата да предложи на Икономическия и социален съвет да организира специална дискусия  по проблема.

Членовете на УС обсъдиха и представения им доклад за проблемите пред износа. Докладът съдържа констатации, изводи и препоръки, които по решение на УС на БСК ще бъдат представени на вниманието на министъра на икономиката Божидар Лукарски.