Нови сфери за заетост в селски райони

Проектът WE RUN има за цел да идентифицира и увеличи потенциала на жените от селски райони да развият идеите си в областта на селското стопанство, социалното предприемачество, както и в насоки, наречени от Европейски съюз „нови възможности за създаване на заетост” чрез предприемачество.

Благодарение на проекта WE RUN, жените в селски райони имат възможност да получат обучение според нуждите си, свързано с нови възможности за заетост и нововъзникващи сектори и да подобрят своите бизнес и предприемачески умения.

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

Предприемачество и овластяване

Обучителната програма на проекта WE RUN е разработена с внимание към нужди на жените от селски райони, които включват, но не се ограничават само до маркетинг, финансиране на идеята, бизнес план и развитие, усвояване на предприемачески качества и самосъзнание, личностно развитие, изясняване на целта, методите и ресурсите за постигането й, съвместяване на работата и личните семейни задължения и други предизвикателства, които често отлагат или съвсем „пресушават” желанието на жената да поеме по стремглавия път на предприемачеството.

Обучителният курс е съставен от 3 обучителни модула по 4 дни, които се развиват в уикенден формат, придружени от 48 астрономически часа онлайн материали и лекции.

Специално внимание се отделя на нуждите на всяка една от обучаваните дами, като се предлагат конкретни решения, съобразени с нейните нужди и възможности и продължаващо обучение за затвърждаване и практикуване на наученото посредством онлайн курсове.

Курсовете ще се проведат на следните дати:

01-02-03-04 април

08-09-10-11 април

22-23-24-25 април

Място: Търговско промишлена палата, гр. Добрич (на адрес ул. България 3)

Участието в курсовете е БЕЗПЛАТНО и със ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

За въпроси и контакт:

Славянка Стойкова, координатор на проекта

телефон: 0884971597 или 0878971030 

e-mail: info@selena-bg-it.eu

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучения по предприемачество – жените в Европа