Дата: 08.06.2016

Източник: SELENA

Прочетено: 1567

Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена (член на БСК) бе домакин на партньорска среща по проект WE-RUN (Women in Europe – New Yields of Employment in Rural Areas) в гр. Добрич.

Проектът има за цел да идентифицира и увеличи потенциала на жени от селски райони да развият идеите си в областта на селското стопанство, социалното предприемачество, както и в насоки наречени от Европейски съюз „нови възможности за създаване на заетост” чрез предприемачество.

Проектът се изпълнява от Асоциацията на жените преприемачи в България - Селена, като български партньор редом с партньори от Испания, Италия, Австрия, Франция и Чехия.

На срещата бе обсъдена настоящата ситуация на предприемачеството сред жените в регион Добрич и партньорските страни, бяха споделени нуждите, пречките както и начертани добрите практики от България и чужбина.

Всички партньори почерпиха вдъхновение от дами предприемачи от регион Добрич, които представиха успехите си в областта на млекопроизводството и млекопреработването, био земеделието и зърно производството.

Повече информация за проекта, можете да намерите на адрес: http:/www.we-run.eu/, както и на www.selenabulgaria.com

 

СНИМКИ